logotype

Vzdelávanie

Zameranie na

  • posudzovanie kvalitatívnych známok chodu a prevádzky sledovaných zariadení alebo uzlov zariadení,
  • plánovanie a riadenie údržby, 
  • systémy údržby, 
  • technickú diagnostiku...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024  Maintenance   globbers joomla templates