Priebeh štúdia

Štúdijný program ÚDP

1. ročník

Zimný semester:    

Letný semester:   

2. ročník

Zimný semester:   

Letný semester: